معرفی سالن‌ها

سالن همایش ستایش (آمفی تاتر)

طبقه همکف ساختمان شهید ماندگار

  • متراژ:  ۱۰۰ متر مرب
  • ظرفیت ۷۵ صندلی

سالن کنفرانس تابش

طبقه همکف ساختمان شهید ماندگار

  • متراژ:  ۱۰۰ متر مرب
  • ظرفیت ۷۵ صندلی

کلاس درس

طبقه همکف ساختمان شهید ماندگار

  • متراژ:  x متر مرب
  • ظرفیت x صندلی